Údržba

Výmena lítiovej batérie (CR2025) v diaľkovom ovládači (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN))

Keď sa batéria vybije, zníži sa dosah diaľkového ovládača.


UPOZORNENIE

Pri nesprávnej výmene batérie hrozí riziko výbuchu. Batériu vymeňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

Obrázok znázorňujúci správny postup vloženia lítiovej batérie do diaľkového ovládača

A: Lítiová batéria (CR2025) strana + smeruje nahor

Poznámka

  • Lítiovú batériu udržujte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia batérie ihneď vyhľadajte lekára.