Príprava zariadenia Bluetooth®

V závislosti od použitého kompatibilného zariadenia BLUETOOTH, napríklad smartfónu, mobilného telefónu či zvukového zariadenia (ďalej označovaného ako „zariadenie BLUETOOTH“, pokiaľ nie je uvedené inak) môžete počúvať hudbu alebo uskutočňovať handsfree telefonovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s daným zariadením. Pred pripojením zariadenia znížte hlasitosť tohto zariadenia, inak môže dôjsť k reprodukcii zvuku s vysokou hlasitosťou.