Druhá strana hovorí, že hlasitosť je príliš nízka alebo vysoká.

  • Upravte úroveň [MIC Gain].