Po niekoľkých sekundách počúvania sa aktivuje funkcia vyhľadávania. (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

  • Stanica nepodporuje TP alebo má slabý signál.
    • Deaktivujte TA.