Druhé zariadenie BLUETOOTH nedokáže toto zariadenie rozpoznať.

  • Nastavte položku [Bluetooth Connection] na [ON].
  • Počas pripojenia k zariadeniu BLUETOOTH nebude toto zariadenie viditeľné pre iné zariadenia. Ukončite aktuálne pripojenie a na druhom zariadení vyhľadajte toto zariadenie.
  • V závislosti od vášho smartfónu alebo mobilného telefónu možno bude toto zariadenie potrebné vymazať z histórie pripojených smartfónov alebo mobilných telefónov a následne ich znova spárovať.