Opakované prehrávanie a náhodné prehrávanie

  1. Počas prehrávania opakovane ťukajte na (opakovanie) alebo (náhodné prehrávanie), kým sa nezobrazí požadovaný režim prehrávania.
    Začatie prehrávania vybratého režimu prehrávania môže chvíľu trvať.

Dostupné režimy prehrávania závisia od vybraného zvukového zdroja a pripojeného zariadenia.