Iné nastavenia počas prehrávania

V rámci pripojenia USB zariadenia k portu USB a prehrávania videa sú po ťuknutí na (možnosť) dostupné ďalšie nastavenia.

Picture EQ

Ľubovoľne nastavte kvalitu obrazu: [Dynamic], [Standard], [Theater], [Custom]. (Dostupné len v prípade aktivovanej parkovacej brzdy.)


Aspect

Výber pomeru strán obrazovky zariadenia. (Dostupné len v prípade aktivovanej parkovacej brzdy.)

Položka Opis
Normal Zobrazenie obrazu v pomere 4:3 v jeho pôvodnej veľkosti s bočnými pruhmi, ktoré vypĺňajú obrazovku s pomerom 16:9.
Zoom Zobrazenie obrazu v pomere 16:9, ktorý sa prekonvertoval na formát 4:3 s pruhmi.
Full Zobrazenie obrazu v pomere 16:9 v jeho pôvodnej veľkosti.
Captions Slúži na horizontálne roztiahnutie obrazu s umiestnením tituliek na obrazovku.