Poistka sa vypálila./Jednotka vytvára hluk po stlačení polohy zapaľovania.

  • Vodiče napájania nie sú správne zapojené ku konektoru napájania príslušenstva vozidla.