Príjem rádia je slabý./Počuť statický šum.

  • Pevne pripojte anténu.