Pripojenie iných prenosných zvukových zariadení

  1. Vypnite zvukové zariadenie.
  2. Znížte hlasitosť na tomto zariadení.
  3. Pripojte prenosné zvukové zariadenie k vstupnému konektoru AUX (stereofónny minikonektor) tohto zariadenia pomocou príslušného kábla (nedodáva sa)*.

    * Použite kábel s rovným konektorom.

  4. Stlačte HOME a potom ťuknite na [AUX].

Zosúladenie úrovne hlasitosti pripojeného zariadenia s inými zdrojmi

Spustite prehrávanie na prenosnom zvukovom zariadení pri strednej hlasitosti a nastavte obvyklú hlasitosť na tomto zariadení.
Počas prehrávania ťuknite na (možnosť) a potom ťuknite na [Input Level]. Upravte úroveň hlasitosti medzi [-10] a [+15].