Zobrazenia obrazovky

Obrazovka prehrávania:

Obrázok znázorňujúci obrazovku prehrávania

Obrazovka HOME:

Obrázok znázorňujúci domovskú obrazovku

Obrazovka OPTION:

Obrázok znázorňujúci obrazovku možností

1. Stavový indikátor
Ikona na displeji Opis

(stlmenie)
Rozsvieti sa pri stlmení zvuku.

(Alternatívne frekvencie)
Rozsvieti sa, keď sú dostupné AF (alternatívne frekvencie). (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

(Dopravné informácie)
Rozsvieti si, keď budú dostupné aktuálne TA: Dopravné informácie. (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

(Hlásenie DAB)
Rozsvieti sa, keď je k dispozícii hlásenie DAB. (XAV-1550D(EUR))

(DAB)
Označuje stav sily signálu rádia DAB. (XAV-1550D(EUR))

(BLUETOOTH)
Rozsvieti sa po zapnutí signálu BLUETOOTH. Bliká počas prebiehajúceho pripájania.

(zvukové zariadenie)
Rozsvieti sa, keď je možné prehrávať zo zvukového zariadenia povolením funkcie A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

(mobilný telefón)
Zobrazí sa, keď je dostupné handsfree telefonovanie povolením funkcie HFP (Handsfree Profile).

(anténa)
Označuje stav sily signálu pripojeného mobilného telefónu.

(batéria)
Označuje stav zostávajúcej batérie pripojeného mobilného telefónu.
2. (možnosť zdroja)

Slúži na otvorenie ponuky možností zdroja. Dostupnosť položiek sa líši v závislosti od zdroja.

3. Špecifická oblasť aplikácie

Slúži na zobrazenie ovládacích prvkov/indikátorov prehrávania, prípadne na zobrazenie stavu jednotky. Zobrazenie položiek sa líši v závislosti od zdroja.

4. Hodiny

Slúži na zobrazenie času, ktorý je nastavený v rámci nastavenia Date/Time.

5. (návrat na obrazovku prehrávania)

Slúži na prepnutie z obrazovky HOME na obrazovku prehrávania.

6. Tlačidlá výberu zdrojov a nastavení

Slúži na zmenu zdroja alebo na prijatie rôznych nastavení.
Ťuknutím stlačte ikonu nastavenia a ďalšie ikony.
Ťuknite na ikonu zdroja, ktorý si želáte vybrať.

Ikona na displeji Názov
Radio
DAB+ (XAV-1550D(EUR))
BT Audio (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
Bluetooth (XAV-1500(UC))
Phone
USB
WebLink
AUX
Rear Camera
Settings
7. Tlačidlá výberu zvuku

Slúžia na zmenu zvuku.

8. (pohotovostný režim)

Slúži na aktiváciu pohotovostného režimu (USB nabíjanie je aj naďalej dostupné).
Na pokračovanie stlačte ktorékoľvek z tlačidiel.

9. (vyp. monitora)

Slúži na vypnutie monitora. Pri vypnutom monitore ťuknite na ktorúkoľvek časť displeja, čím ho zapnete.

10. ( EXTRA BASS )

Slúži na zmenu nastavenia EXTRA BASS.

11. ( EQ10/Subwoofer )

Slúži na zmenu nastavenia EQ10/Subwoofer.