Nepočuť žiadny zvuk. / Zvuk má nízku hlasitosť.

  • Váš telefón iPhone/Android nie je k zariadeniu pripojený cez BLUETOOTH.
    • Vytvorte pripojenie BLUETOOTH.
  • Hlasitosť [BT Audio] je nízka. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
    • Nastavte hlasitosť [BT Audio].
  • Úroveň hlasitosti [Bluetooth] je nízka. (XAV-1500(UC))
    • Nastavte úroveň hlasitosti [Bluetooth].