Vykonanie úvodných nastavení

Pred prvým použitím zariadenia, po výmene autobatérie alebo výmene spojení musíte vykonať úvodné nastavenia.

Ak sa po zapnutí zariadenia nezobrazí obrazovka úvodných nastavení, vykonajte na spustenie jednotky reset výrobných nastavení.

 1. Ťuknite na možnosť [Language] a nastavte jazyk zobrazenia.
 2. Opakovane ťukajte na možnosť [Demo], kým nezvolíte možnosť [OFF] a nevypnete režim ukážky.
 3. Ťuknite na možnosť [Set Date/Time] a nastavte dátum a čas.
 4. Po nastavení dátumu a času ťuknite na možnosť [OK].
  XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1550D(EUR): prejdite ku kroku 5.
  XAV-1500(UC)/XAV-1500(EUR): preskočte na krok 6.
 5. Ťuknite na možnosť [Tuning Steps] a nastavte krok ladenia FM/AM. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1550D(EUR))
 6. Ak sa chcete vrátiť na predošlé zobrazenie, ťuknite na možnosť (späť) a potom na možnosť [OK].
  Zobrazí sa upozornenie pri spustení.
 7. Prečítajte si upozornenie pri spustení. Ak so všetkými podmienkami súhlasíte, ťuknite na možnosť [Close].
  Nastavenie je dokončené.

Toto nastavenie možno ďalej konfigurovať v ponuke nastavenia.