Funkciu BLUETOOTH nemožno použiť.

  • Vypnite zapaľovanie. Chvíľu počkajte a potom prepnite zapaľovanie do polohy ACC.