Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH

Ak chcete používať spárované zariadenie, je potrebné ho pripojiť k tomuto zariadeniu. Niektoré spárované zariadenia sa pripoja automaticky.

  1. Stlačte HOME a potom ťuknite na [Settings].
  2. Ťuknite na možnosť [Bluetooth].
  3. Ťuknite na [Bluetooth Connection] a potom ťuknite na [ON].
    Skontrolujte, či sa rozsvietila ikona (BLUETOOTH) na stavovom riadku zariadenia.
  4. Aktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH.
  5. Vykonajte potrebné kroky na zariadení BLUETOOTH, aby sa pripojilo k tomuto zariadeniu.
    (mobilný telefón) alebo (zvukové) sa rozsvietia na stavovom riadku.

Pripojenie naposledy pripojeného zariadenia k tomuto zariadeniu

Po aktivácii zapaľovania pri aktivovanom signále BLUETOOTH zariadenie vyhľadá naposledy pripojené zariadenie BLUETOOTH a automaticky vytvorí pripojenie.

Poznámka

  • Počas prenosu zvuku cez BLUETOOTH nemožno pripojiť toto zariadenie k mobilnému telefónu. V takom prípade pripojte mobilný telefón k tomuto zariadeniu.

Snímanie vášho hlasu počas handsfree telefonovania

Musíte nainštalovať mikrofón (dodáva sa).