Prehrávanie zo zariadenia BLUETOOTH

Môžete prehrávať obsah z pripojeného zariadenia, ktoré podporuje funkciu BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

  1. Vytvorte pripojenie BLUETOOTH so zvukovým zariadením.
  2. Stlačte HOME a potom ťuknite na [BT Audio]. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
    Stlačte HOME, potom ťuknite na [Bluetooth]. (XAV-1500(UC))
  3. Pomocou zvukového zariadenia spustite prehrávanie.

Poznámka

  • V závislosti od zvukového zariadenia sa na tomto zariadení nemusia zobrazovať informácie ako názov skladby, číslo skladby/čas a stav prehrávania.
  • Prehrávanie sa na zvukovom zariadení nezastaví ani v prípade zmeny zdroja na tomto zariadení.

Zosúladenie úrovne hlasitosti zariadenia BLUETOOTH s inými zdrojmi

Máte možnosť znížiť rozdiely úrovne hlasitosti medzi týmto zariadením a zariadením BLUETOOTH:
Počas prehrávania ťuknite na možnosť (možnosť) a potom nastavte [Input Level] na úroveň od -6 do +6.