Hlasitosť pripojeného zariadenia BLUETOOTH je nízka alebo vysoká.

  • Hlasitosť závisí od zvukového zariadenia BLUETOOTH.
    • Znížte rozdiely úrovne hlasitosti medzi týmto zariadením a zariadením BLUETOOTH.