WebLink

Aplikácia „WebLink Host“ vám umožňuje užívať si „WebLink Apps“, ako napríklad prehrávač hudby či videa na telefónoch iPhone/Android™ .

Poznámky o používaní WebLink

 • Skontrolujte webovú lokalitu WebLink™, kde nájdete podporované verzie OS. Pred použitím vykonajte aktualizáciu na najnovšiu verziu OS.
 • Podrobnosti o kompatibilných modeloch nájdete v zozname kompatibility na nasledujúcej stránke:
  http://abaltatech.com/WL
 • Stiahnite si aplikáciu „WebLink Host“ dostupnú v službe Google Play pre Android. Pre iPhone sťahujte z App Store.
 • Pri konfigurácii nastavení, napríklad pri prvom nastavení pripojenia, môže byť potrebné sieťové pripojenie. Presvedčte sa, že je vo vašom telefóne dostupné sieťové pripojenie iPhone/Android.
 • Pri používaní funkcie Cast možno bude potrebné vykonať nastavenia na telefóne iPhone/Android.
 • Podrobnosti týkajúce sa funkcie „WebLink Apps“ nájdete na webovej stránke „WebLink Apps“.
 • Funkcia WebLink™ a/alebo „WebLink Apps“ nemusí byť dostupná vo vašej krajine alebo oblasti.
 • Pri používaní funkcie Cast a pripojení telefónu iPhone je obraz otočený rovnakým smerom ako obraz na telefóne iPhone.
 1. Prepojte svoj telefón iPhone/Android s hlavnou jednotkou cez BLUETOOTH.
 2. Pripojte svoj telefón iPhone/Android k portu USB.
  Ak chcete pripojiť iPhone, použite prepojovací kábel USB pre iPhone (nedodáva sa).
  Ak chcete pripojiť telefón Android, použite príslušný prepojovací kábel (nedodáva sa).
 3. Stlačte HOME a potom ťuknite na ikonu WebLink™.
  Na displeji zariadenia sa zobrazí displej WebLink™. Ťuknutím ovládajte aplikácie.