Hlavná jednotka a diaľkové ovládanie

Hlavná jednotka

Obrázok hlavnej jednotky


Diaľkové ovládanie RM-X170 (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN))

Na ovládanie zvuku možno použiť diaľkové ovládanie. Na používanie ponuky použite dotykovú obrazovku.

Obrázok diaľkového ovládača

Poznámka

 • Biele tlačidlá uvedené na ilustrácii vyššie, nie sú podporované.

Pred použitím odstráňte izolačnú fóliu.

 1. Displej/dotyková obrazovka
 2. HOME
  Slúži na zobrazenie obrazovky HOME.
  ATT (stlmenie)
  Na stlmenie zvuku podržte stlačené na 1 sekundu.
  Na zrušenie znova podržte stlačené, prípadne otočte otočným ovládačom hlasitosti.
 3. Senzor diaľkového ovládača
 4. Otočný ovládač hlasitosti
  Otáčaním upravuje hlasitosť počas vydávania zvuku.
  OPTION
  Slúži na zobrazenie obrazovky OPTION.
 5. Port USB
 6. Vstupný konektor AUX
 7. OFF
  Slúži na vypnutie zdroja.
 8. MONITOR OFF
  Slúži na vypnutie monitora.
  Ďalším stlačením ho znova zapnete.
 9. EQ (ekvalizér)
  Slúži na výber krivky ekvalizéra.
 10. Tlačidlá s číslicami (0 až 9)
 11. CLEAR
 12. ATT (stlmenie)
  Slúži na stlmenie zvuku. Na zrušenie ho stlačte znova.
 13. (prehrať/pozastaviť)
 14. / (predošlé/ďalšie)
  / (pretáčanie dozadu/pretáčanie dopredu)
  Funkcie sa líšia v závislosti od vybraného zdroja.
  [Radio]: výber prednastavenej stanice.
  [DAB+]: výber prednastavenej stanice. (XAV-1550D(EUR))
  [USB]: prechod na predošlý/ďalší súbor.
  [BT Audio]: prechod na predošlý/ďalší súbor. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
  [Bluetooth]: prechod na predošlý/ďalší súbor. (XAV-1500(UC))
  Podržanie tlačidla:
  [Radio]: automatické naladenie stanice (SEEK+/SEEK–).
  [USB]: pretáčanie dopredu/dozadu.
  [BT Audio]: pretáčanie dopredu/dozadu. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
  [Bluetooth]: pretáčanie dopredu/dozadu. (XAV-1500(UC))
 15. / / / (doľava/nahor/nadol/doprava)
  Funkcie sa líšia v závislosti od vybraného zdroja.
  [Radio]: výber prednastavenej stanice alebo automatické naladenie stanice.
  [USB]: výber priečinka alebo prechod na predošlý/ďalší súbor.
  ENTER
  Vstup do vybranej položky.
 16. SRC (zdroj)
  Slúži na zmenu zdroja. Po každom stlačení tohto tlačidla sa v aktuálnom zobrazení zobrazí vyskakovacie okno s možnosťou výberu zdroja.
 17. MODE
  Slúži na výber rádiového pásma.
 18. VOL (hlasitosť) +/–