Nastavenia zvuku (Sound)

EXTRA BASS

Zosilní reprodukciu basových tónov v súlade s úrovňou hlasitosti: [OFF], [1], [2].


EQ10/Subwoofer

Slúži na výber krivky ekvalizéra a nastavenie úrovne subwoofera.
(Dostupné pri ktoromkoľvek vybranom zdroji.)

Položka Opis
EQ10 Výber krivky ekvalizéra:
XAV-1500(UC)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR)
[OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom]
XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)
[OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Salsa], [Custom]
XAV-1500(IN)
[Bollywood], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance],[EDM], [Jazz], [Regueton], [Custom], [OFF]
[Custom] slúži na úpravu krivky ekvalizéra: -6 až +6.
Subwoofer Upravuje úroveň hlasitosti subwoofera: [OFF], -10 až +10.

Balance/Fader

Upravuje úroveň vyváženia/prelínania.

Položka Opis
Balance Upravuje vyváženie zvuku medzi ľavými a pravými reproduktormi: [L15] až [R15].
Fader Upravuje vyváženie zvuku medzi prednými a zadnými reproduktormi: [Front15] až [Rear15].

Crossover

Upravuje hraničnú frekvenciu a fázu subwoofera.

Položka Opis
High Pass Filter Nastavuje hraničnú frekvenciu predných/zadných reproduktorov: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Low Pass Filter Nastavuje hraničnú frekvenciu subwoofera: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Subwoofer Phase Nastavuje fázu subwoofera: [Normal], [Reverse].

DSO (Dynamický organizér javiska)

Vylepšuje zvukový výstup: [OFF], [Low], [Middle], [High].


Phone Call Sound

Nastavuje reproduktory na handsfree telefonovanie: [Front], [Rear], [All].