Zo smartfónu pripojeného do portu USB nemožno prehrávať.

  • Pripojenie USB je dostupné iba pre telefóny Android a zariadenia USB v režime MSC.
    Iné smartfóny než Android je potrebné pripojiť cez BLUETOOTH.