Podporované formáty pre USB prehrávanie

 • WMA (.wma)*1 *2
  • Bitová rýchlosť: 48 kb/s – 192 kb/s (podpora premenlivej bitovej rýchlosti (VBR))*3
  • Frekvencia vzorkovania*4: 44,1 kHz
 • MP3 (.mp3)*1 *2
  • Bitová rýchlosť: 48 kb/s – 320 kb/s (podpora premenlivej bitovej rýchlosti (VBR))*3
  • Frekvencia vzorkovania*4: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 • AAC (.m4a)*1 *2
  • Bitová rýchlosť: 40 kb/s – 320 kb/s (podpora premenlivej bitovej rýchlosti (VBR))*3
  • Frekvencia vzorkovania*4: 8 kHz – 48 kHz
  • Počet bitov na vzorku (dávkovací bit): 16 bitov
 • FLAC (.flac)*1 *6
  • Frekvencia vzorkovania*4: 8 kHz – 48 kHz
  • Počet bitov na vzorku (dávkovací bit): 16 bitov
 • WAV (.wav)*1
  • Frekvencia vzorkovania*4: 8 kHz – 48 kHz
  • Počet bitov na vzorku (dávkovací bit): 16 bitov, 24 bitov
 • Xvid (.avi)
  • Kodek videa: MPEG-4 Advanced Simple Profile
  • Zvukový kodek: MP3 (MPEG-1 Layer3)
  • Bitová rýchlosť: Max. 4 mb/s
  • Snímky za sekundu: Max. 30 snímkov/s (30p/60i)
  • Rozlíšenie: Max. 1280 × 720*5
 • MPEG-4 (.mp4)
  • Kodek videa: MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile
  • Zvukový kodek: AAC
  • Bitová rýchlosť: Max. 4 mb/s
  • Snímky za sekundu: Max. 30 snímkov/s (30p/60i)
  • Rozlíšenie: Max. 1280 × 720*5
 • WMV (.wmv, .avi)*1
  • Kodek videa: WMV3, WVC1
  • Zvukový kodek: MP3, WMA
  • Bitová rýchlosť: Max. 6 mb/s
  • Snímky za sekundu: Max. 30 snímkov/s
  • Rozlíšenie: Max. 720 × 480*5
 • MKV (.mkv)
  • Kodek videa: MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile
  • Zvukový kodek: MP3, AAC
  • Bitová rýchlosť: Max. 5 mb/s
  • Snímky za sekundu: Max. 30 snímkov/s
  • Rozlíšenie: Max. 1280 × 720*5


*1 Súbory chránené autorskými právami a viackanálové zvukové súbory nie je možné prehrávať.

*2 Súbory DRM (Digital Rights Management) nemožno prehrávať.

*3 Neštandardné bitové rýchlosti alebo negarantované bitové rýchlosti sú zahrnuté v závislosti od frekvencie vzorkovania.

*4 Vzorkovacie frekvencie nemusia korešpondovať so všetkými kódovačmi.

*5 Tieto čísla označujú maximálne rozlíšenie prehrávateľného videa a neslúžia na označenie rozlíšenia obrazovky prehrávača. Rozlíšenie displeja je 800 × 480.

*6 Zobrazenie informácií značiek nie je podporované.

Poznámka

 • Niektoré súbory sa nemusia dať prehrať ani v prípade, že ich formát súboru je zariadením podporovaný.