Aktualizácia firmvéru

Ak chcete aktualizovať firmvér zariadenia, navštívte stránku podpory a postupujte podľa pokynov online.

Poznámka

  • Počas aktualizácie neodstraňujte zariadenie USB.