PTY zobrazí [PTY not found.].

  • Aktuálna stanica nepredstavuje stanicu RDS, prípadne je slabý príjem rádiového signálu.