Nemožno vykonať párovanie.

  • Zariadenie sa nemusí dať spárovať s predtým spárovaným zariadením BLUETOOTH po inicializácii tohto zariadenia, ak je informácia o spárovaní uložená v zariadení BLUETOOTH. V takom prípade odstráňte informáciu o spárovaní zo zariadenia BLUETOOTH a znovu zariadenia spárujte.