Pripojenie USB zariadenia

  1. Znížte hlasitosť na tomto zariadení.
  2. Pripojte zariadenie USB k tomuto zariadeniu.