Žiadny zvuk/prerušený zvuk/zvukové prerušenia.

 • Pripojenie neprebehlo správne.
 • Skontrolujte pripojenie medzi zariadením a pripojeným vybavením. Zároveň nastavte výber vstupu zariadenia na zdroj v závislosti od tohto zariadenia.
 • Inštalácia nie je správna.
  • Zariadenie nainštalujte pod uhlom menej než 30° na pevnú časť auta.
 • Zariadenie v režime „pozastavené/pretáčanie späť/pretáčanie dopredu“.
 • Nastavenia výstupov nie sú vykonané správne.
 • Hlasitosť je príliš nízka.
 • Funkcia ATT je aktivovaná.
 • Formát nie je podporovaný.
  • Skontrolujte, či táto jednotka podporuje formát.