Základné nastavenia

Môžete nastaviť položky z nasledujúcich kategórií: Všeobecné nastavenia (General), Nastavenia zvuku (Sound), Vizuálne nastavenia (Visual), Nastavenia BLUETOOTH (Bluetooth).

  1. Stlačte HOME a potom ťuknite na [Settings].
  2. Ťuknite na jednu z kategórií nastavení.
    Položky, ktoré možno nastaviť, závisia od zdroja a nastavení.
  3. Na výber požadovanej položky presúvajte posúvačom nahor alebo nadol.

Návrat na predchádzajúce zobrazenie.

Ťuknite na (späť).

Prepnutie na obrazovku prehrávania

Ťuknite na (návrat na obrazovku prehrávania).