Informácie týkajúce sa zariadenia iPhone

  • Kompatibilné modely iPhone:
    iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s
  • Použitie označenia Made for Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne na pripojenie k produktom Apple identifikovaným v označení a bolo certifikované vývojárom, že spĺňa výkonnostné štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za používanie tohto zariadenia, ani za jeho súlad s bezpečnostnými normami a smernicami. Majte na pamäti, že používanie tohto príslušenstva v spojení s produktom Apple môže mať vplyv na bezdrôtový výkon.