Ladenie

 1. Vyberte si požadované pásmo (FM1, FM2, FM3, AM1 alebo AM2).
 2. Nalaďte stanicu.

  Automatické ladenie

  Ťuknite na SEEK–/SEEK+.
  Vyhľadávanie sa ukončí, keď zariadenie nájde stanicu.

  Ručné ladenie

  Podržte stlačené tlačidlá /(doľava/doprava) a vyhľadajte približnú frekvenciu. Potom opakovane stláčajte tlačidlá /(doľava/doprava), čím doladíte požadovanú frekvenciu.

Ručné uloženie

Po prijatí stanice, ktorú chcete uložiť, podržte stlačené požadované prednastavené číslo.

Príjem uložených staníc

Vyberte si požadované pásmo a potom ťuknite na vybraté prednastavené číslo.