Hovor bol neúmyselne prijatý.

  • Pripojený telefón je nastavený na automatické spustenie hovoru.
  • [Auto Answer] tohto zariadenia je nastavené na [ON].