BLUETOOTH

Bluetooth device is not found.
  • Zariadenie nedokáže rozpoznať pripojiteľné zariadenie BLUETOOTH.
    • Skontrolujte nastavenie BLUETOOTH pripájaného zariadenia.
  • V zozname zaregistrovaných zariadení BLUETOOTH nie je žiadne zariadenie.
    • Vykonajte spárovanie so zariadením BLUETOOTH.
Handsfree device is not available.
  • Mobilný telefón nie je pripojený.
    • Pripojte mobilný telefón.