General

Cannot play this content.
 • Aktuálne vybratý obsah nemožno znova prehrať, ani sa nedá preskočiť na ďalší.
  • Obsah nie je v podporovanom formáte súboru. Skontrolujte podporované formáty súboru.
Device no response
 • Zariadenie nerozpoznáva pripojené zariadenie USB.
  • Zariadenie USB opätovne pripojte.
  • Skontrolujte, či jednotka podporuje zariadenie USB.
No Playable Data
 • Zariadenie USB neobsahuje žiadne dáta, ktoré možno prehrať.
  • Zo zariadenia USB načítajte hudobné dáta/súbory.
Overcurrent caution on USB.
 • Zariadenie USB je preťažené.
  • Odpojte zariadenie USB.
  • Zariadenie USB je chybné, alebo je pripojené nepodporované zariadenie.
USB device not supported
 • Podrobnosti o kompatibilite zariadenia USBzískate na stránke podpory.
USB hub not supported
 • Rozbočovače USB toto zariadenie nepodporuje.