Používanie funkcií možnosti DAB

Nasledujúce funkcie sú dostupné ťuknutím na (možnosť) na obrazovke rádia DAB/DAB+.

[Seek By]

Slúži na nastavenie režimu vyhľadávania stanice: [A-Z] (vyhľadávanie podľa názvu stanice), [Station Gp] (vyhľadávanie podľa skupiny stanice).


[Announce]

Aktivuje hlásenia DAB s prerušením aktuálne vybratého zdroja: [ON], [OFF].
Počas hlásenia DAB sa hlasitosť nastaví na úroveň nastavenú v položke TA v RDS.


[Soft Link]

Automaticky vyhľadá a naladí rovnaký alebo podobný program, keď je signál aktuálneho programu príliš slabý: [ON], [OFF].
Hard Link“ vyhľadá rovnaký program a „Soft Link“ vyhľadá podobný program.

Soft Link DAB/FM
OFF Len Hard Link
ON Hard Link/Soft Link


[Information]

Zobrazuje názov aktuálne vybratej skupiny staníc, názov stanice, typ PTY stanice atď.


[Antenna Power]

Napájanie vstupného konektora antény DAB: [ON], [OFF].