Poslech zvuku ze zařízení připojeného audiokabelem

Z televizoru nebo přenosného audiozařízení připojeného k reproduktoru audiokabelem lze poslouchat zvuk.

 1. Připojte zařízení ke konektoru AUDIO IN na reproduktoru pomocí audiokabelu.

  Obrázek ukazující způsob připojení reproduktoru k televizoru nebo přenosnému audiozařízení. Propojte konektor AUDIO IN (B) na reproduktoru (A) s audiokonektorem analogového výstupu (E) na televizoru (D) či přenosném audiozařízení (F) pomocí audiokabelu (C).

  A: Reproduktor

  B: Analogový vstup

  C: Analogový audiokabel (není součástí dodávky)

  D: Televizor

  E: Analogový audiovýstup

  F: Smartphone, WALKMAN®, jiná audiozařízení atd.

  Poznámka

  • Slouží-li konektor sluchátek na televizoru také jako konektor audiovýstupu, ověřte jeho nastavení audiovýstupu. Informace viz návod k obsluze televizoru.

 2. Vyberte audiovstup opakovaným dotykem na tlačítko (Vstup).

  Rozsvítí se indikátor AUDIO IN (bílý).

 3. Nastavte hlasitost.

  Hlasitost nastavíte dotykem na tlačítko (Hlasitost -)/(Hlasitost +) na reproduktoru.