Přehrávání hudby mluvením na vestavěné zařízení Alexa

Mluvením na vestavěné zařízení Alexa lze streamovat hudbu do reproduktoru ze streamovací služby, která podporuje zařízení Alexa.

  1. Pro přehrávání hudby mluvte na vestavěné zařízení Alexa.

    Informace o hlasových příkazech pro vestavěné zařízení Alexa viz aplikace „Sony | Music Center“.

Poznámka

  • Zařízení Amazon Alexa není k dispozici ve všech jazycích a zemích/regionech.

  • Pro použití funkcí hlasových příkazů je potřeba vestavěné zařízení Amazon Alexa (není součástí dodávky), jako je Amazon Echo.

    Pomocí vestavěného zařízení Alexa spolu s reproduktorem lze používat hlasové příkazy pro přehrávání, přechod na začátek další/aktuální skladby či nastavení hlasitosti.

  • Na reproduktoru nejsou k dispozici všechny funkce zařízení Amazon Alexa.