Nastavení úrovně výškového reproduktoru

Nastavte úroveň výškového reproduktoru.

Intenzitu výškových zvukových efektů lze měnit v daném pořadí (Vysoká - Střední - Nízká) v závislosti na výšce stropu v místě reproduktoru.

Úroveň výškového reproduktoru je nastavena na „Střední“ jako výchozí nastavení.

  1. Dotkněte se a podržte současně tlačítko (Sound Mode (Režim zvuku))/CAL (Sound Calibration (Kalibrace zvuku)) a tlačítko (Přehrát/pozastavit) déle než 4 sekundy.

    Když je úroveň výškového reproduktoru změněna na „Vysoká“, indikátor Sound Mode (Režim zvuku) (azurový) blikne jednou.

    Když je úroveň výškového reproduktoru změněna na „Střední“, indikátor Sound Mode (Režim zvuku) (azurový) zabliká 3krát.

    Když je úroveň výškového reproduktoru změněna na „Nízká“, indikátor Sound Mode (Režim zvuku) (azurový) zabliká 5krát.

Tip

  • Pro nastavení úrovně výškového reproduktoru lze také použít aplikaci „Sony | Music Center“.