Použití funkce Automatický pohotovostní režim

Při zapnuté funkci Automatický pohotovostní režim se reproduktor za 15 minut vypne automaticky v případě, že je ponechán bez obsluhy nebo zůstane nenastaveno přehrávání zvuku.

Funkce Automatický pohotovostní režim je zapnutá jako výchozí nastavení.

  1. Dotkněte se a podržte současně tlačítko (Vstup) a tlačítko (Hlasitost +) déle než 4 sekundy.

    Když je funkce Automatický pohotovostní režim vypnuta, indikátor napájení (zelený) zabliká 3krát.

    Když je funkce Automatický pohotovostní režim zapnuta, indikátor napájení (zelený) zabliká dvakrát.

Tip

  • Pro zapnutí/vypnutí funkce Automatický pohotovostní režim lze také použít aplikaci „Sony | Music Center“.