Připojení s NFC-kompatibilním zařízením pomocí jednoho dotyku (NFC)

Dotknutím se zapnutého reproduktoru NFC-kompatibilním zařízením, jako je smartphone, zahájí tento reproduktor párování a pak pokračuje k připojení BLUETOOTH.

Kompatibilní smartphony

NFC-kompatibilní smartphony s nainstalovaným systémem Android™ 5.0 a novějším

Kompatibilní modely zařízení WALKMAN®

NFC-kompatibilní modely zařízení WALKMAN® *

* I když je dané zařízení WALKMAN® kompatibilní s funkcí NFC, nemusí být schopno sestavit připojení BLUETOOTH s reproduktorem pomocí jednoho dotyku. Informace o kompatibilních modelech viz návod k obsluze dodaný se zařízením WALKMAN® .

NFC

NFC (Near Field Communication) je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátký dosah mezi různými zařízeními, jako jsou smartphony a tagy IC.

Díky funkci NFC lze datovou komunikaci – např. párování BLUETOOTH – snadno realizovat pouhým vzájemným dotykem NFC-kompatibilních zařízení (tj. na symbolu značky N či místě určeném na každém zařízení).


Než začnete, proveďte následující postup.

 • Zastavte přehrávání na zařízení.

 • Snižte hlasitost zařízení i reproduktoru, aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru. V závislosti na zařízení bude jeho hlasitost synchronizována s reproduktorem.

 • Zrušte zámek obrazovky na zařízení.

 1. Zapněte funkci NFC daného zařízení.
 2. Dotkněte se symbolu značky N na reproduktoru symbolem značky N na zařízení a držte je u sebe, dokud zařízení nezavibruje. (To může trvat několik sekund.)

 3. Sestavte připojení BLUETOOTH postupem podle pokynů na obrazovce zařízení BLUETOOTH.

  Když dojde k sestavení připojení BLUETOOTH, reproduktor zapípá a indikátor BLUETOOTH se přepne z blikání na trvalé rozsvícení.

Tip

 • Chcete-li připojení BLUETOOTH ukončit, znovu se dotkněte symbolem značky N na NFC-kompatibilním zařízení na symbol značky N na reproduktoru.

 • Nedojde-li k sestavení připojení BLUETOOTH, zkuste následující akce:

  • držte NFC-kompatibilní zařízení v poloze dotyku na symbolu značky N na reproduktoru, dokud zařízení nezavibruje;

  • držte NFC-kompatibilní zařízení v poloze dotyku na symbolu značky N na reproduktoru a pohybujte zařízením pomalu okolo;

  • je-li NFC-kompatibilní zařízení v pouzdře, vyjměte jej.

 • Je-li reproduktor připojen k jinému zařízení přes připojení BLUETOOTH, dotykem NFC-kompatibilního zařízení na reproduktor dojde k ukončení jiného připojení a k sestavení připojení BLUETOOTH k reproduktoru (přepnutí připojení jedním dotykem).