Reproduktor nelze spárovat se zařízením BLUETOOTH

 • Dejte zařízení BLUETOOTH k bezdrátovému reproduktoru blíže než 1 m.

 • Možná jste bezdrátový reproduktor zinicializovali. Inicializace reproduktoru může způsobit neúspěch při sestavení spojení BLUETOOTH se zařízením BLUETOOTH. V takovém případě vymažte údaje o párování reproduktoru ze zařízení BLUETOOTH a proveďte párovací postup ještě jednou.

 • Když jsou resetována síťová nastavení zařízení BLUETOOTH, může mít reproduktor neúspěch při sestavení spojení BLUETOOTH se zařízením BLUETOOTH. Proveďte párovací postup ještě jednou.

 • Zaktualizujte software na připojeném zařízení BLUETOOTH.

 • Není-li zobrazen název reproduktoru na zařízení BLUETOOTH určeném pro párování, zkuste následující:

  • vypněte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH, znovu ji zapněte a pak vyhledejte název reproduktoru;

  • vymažte údaje o párování ze zařízení BLUETOOTH, vypněte a zapněte zařízení BLUETOOTH a pak znovu vyhledejte název reproduktoru.

 • Zobrazí-li se ikona [Ikona BLUETOOTH] vedle názvu reproduktoru na zařízení BLUETOOTH určeném pro párování, vypněte a zapněte zařízení BLUETOOTH a pak vyhledejte reproduktor.

 • Zobrazí-li se dva názvy jako název reproduktoru na zařízení BLUETOOTH určeném pro párování, klepnutím na [Ikona sluchátek] sestavte spojení BLUETOOTH.