Obnovení výchozích nastavení reproduktoru (Inicializace)

Při zapnutém reproduktoru stiskněte a podržte současně tlačítko (Přehrát/pozastavit) a tlačítko (Hlasitost -) déle než 4 sekundy. Když reproduktor tento pokyn přijme, rozsvítí se ve stejné době indikátory BLUETOOTH, (Služba hudby) a AUDIO IN. Tyto tři indikátory po určité době zhasnou, což indikuje dokončení procesu inicializace, a pak se reproduktor restartuje.

Když je reproduktor zinicializován, odstraní se údaje o párování i síťová nastavení všech zařízení BLUETOOTH a dojde k obnovení všech nastavení reproduktoru na výchozí tovární hodnoty.