Přehrávání hudby pomocí aplikace Amazon Music

Obsluhou smartphonu/zařízení iPhone, na němž je nainstalována aplikace Amazon Music, můžete přehrávat hudbu ze služby Amazon Music.

Zároveň můžete přehrávat hudbu kompatibilní s formátem 360 Reality Audio, která je na službě Amazon Music dostupná.

Pro přehrávání hudby kompatibilní s formátem 360 Reality Audio musíte mít předplatné Amazon Music Unlimited.

Poznámka

 • Pro stažení aplikace a používání síťových služeb mohou být vyžadovány další registrace a platby za komunikační sazby a jiné poplatky.

 1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci Amazon Music na smartphone/zařízení iPhone.

  Ikona Amazon Music

 2. Spusťte aplikaci Amazon Music a vyberte hudbu podle svého pro přehrávání.
  Hudební skladby kompatibilní s formátem 360 Reality Audio jsou označeny ikonou [360].
 3. Klepněte na ikonu (Cast).
 4. Vyberte svůj reproduktor jako cíl přehrávání hudby.

  Klepněte na název reproduktoru označený ikonou (Alexa Cast).

  Pokud jste zadali „Wireless Speaker“ pro název reproduktoru v úvodním nastavení systému Alexa, zobrazí se položka [Wireless Speaker] v seznamu zařízení.

Poznámka

 • Výběr názvu reproduktoru označeného ikonou Chromecast built-in(Cast) pro volbu přehrávacího zařízení neaktivuje přehrávání 360 Reality Audio.

 • Aplikace „Sony | Music Center“ vám pomůže ověřit streamovací služby, které poskytují hudbu kompatibilní s formátem 360 Reality Audio. V aplikaci „Sony | Music Center“ vyberte reproduktor, a pak zvolte položky [Settings (Nastavení)] - [About 360 Reality Audio (O 360 Reality Audio)] - [Next (Další)].

 • Technické údaje a návrh aplikace se mohou bez upozornění změnit.