Napájení se náhle vypne

  • Zřejmě pracuje funkce Automatický pohotovostní režim. Při zapnuté funkci Automatický pohotovostní režim se reproduktor za 15 minut vypne automaticky, je-li na vstupu nízká úroveň zvuku. Zvyšte hlasitost na připojeném zařízení nebo vypněte funkci Automatický pohotovostní režim.