O aktualizaci softwaru a kontrole verze

Kdykoli je on-line k dispozici nejnovější verze softwaru reproduktoru, lze jej aktualizovat podle popisu níže. Aktualizace softwaru nevyžaduje žádnou obsluhu uživatele.

Způsob kontroly verze

Verzi softwaru reproduktoru lze zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Music Center“.

Na obrazovce aplikace „Sony | Music Center“ vyberte název reproduktoru a pak se dotkněte položek [Settings (Nastavení)] - [System (Systém)] - [[SRS-RA5000] Version (Verze)].

Tip

  • Verzi softwaru reproduktoru lze také zkontrolovat pomocí aplikace „Google Home“. Vyberte název reproduktoru, otevřete obrazovku nastavení a pak zkontrolujte verzi softwaru.

Příprava na aktualizaci

Aktualizace softwaru je možná, když se reproduktor nachází v následujících stavech.

  1. Reproduktor je připojen k internetu přes síť Wi-Fi.

  2. Reproduktor je zapojen do el. zásuvky přes dodaný napájecí adaptér.

O automatické aktualizaci softwaru

K automatické aktualizaci softwaru dojde, když není reproduktor používán, jako je o půlnoci nebo během zapnuté funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě.

Poznámka

  • Stav aktualizace softwaru lze ověřit pomocí indikátoru napájení a indikátoru LINK.