Zapojení reproduktoru do el. zásuvky

 1. Zapojte reproduktor do el. zásuvky.
  1. Připojte napájecí kabel k dodanému napájecímu adaptéru.
  2. Zapojte napájecí adaptér do konektoru DC IN na dolní straně reproduktoru.
  3. Zapojte napájecí kabel do el. zásuvky.

 2. Dotknutím se tlačítka (Napájení)/PAIRING zapněte reproduktor a držte se více než 1 m (1) od něj.

  Rozsvítí se indikátor napájení (zelený).

  Když reproduktor zapnete poprvé, spustí se automaticky kalibrace zvuku. Reproduktor vydává zvukové signály pro seřízení řádného vyvážení zvuku v dané místnosti.

Vypnutí reproduktoru

 • Když je funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě vypnutá (výchozí nastavení):

  Dotkněte se tlačítka (Napájení)/PAIRING.

  Indikátor napájení zhasne.

 • Když je funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě zapnutá:

  Dotkněte se tlačítka (Napájení)/PAIRING.

  Rozsvítí se indikátor napájení (oranžový).

Tip

 • Chcete-li spustit kalibraci zvuku znovu, dotkněte se a podržte tlačítko (Sound Mode (Režim zvuku))/CAL (Sound Calibration (Kalibrace zvuku)) déle než 2 sekundy.