Součásti a řídicí prvky

Obrázek ukazující součásti a řídicí prvky bezdrátového reproduktoru Pro orientaci přední strany reproduktoru směrem k sobě umístěte reproduktor tak, aby bylo logo Sony na kraji horní plochy přímo před vámi. U reproduktoru umístěného s touto orientací se jeho součásti a řídicí prvky nacházejí na těchto místech: 1 se nachází na pravém zadním konci horní plochy; 4 a 5 se nacházejí na levém zadním konci. 2 a 3 se nacházejí na horní straně pravé zadní plochy. 6, 7 a 8 se nacházejí na horní straně levé zadní plochy. 9 a 10 se nacházejí v dolní střední části plochy na zadní straně. 11 se nachází v dolní části levé zadní plochy. 12 se nachází uprostřed dolní plochy; 13 se nachází na konci přední strany.

 1. Indikátor odezvy

 2. Tlačítko (Přehrát/pozastavit)

 3. Tlačítka (Hlasitost -)/(Hlasitost +)

 4. Indikátor napájení

 5. LED-indikátory vstupu

  • Indikátor (Služba hudby)

  • Indikátor AUDIO IN

  • Indikátor (BLUETOOTH)

 6. Tlačítko (Napájení)/PAIRING

 7. Tlačítko (Vstup)

 8. Tlačítko (Sound Mode (Režim zvuku))/CAL (Sound Calibration (Kalibrace zvuku))

 9. Značka N

 10. Konektor AUDIO IN

 11. Indikátor LINK

 12. Konektor DC IN

 13. Indikátor Sound Mode (Režim zvuku)