Párování s televizorem

Když je reproduktor bezdrátově připojen k televizoru značky Sony* s funkcí BLUETOOTH, je možné poslouchat zvuk televizoru či k němu připojeného zařízení.

* Televizor musí být kompatibilní s profilem A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) profilu BLUETOOTH.

Obrázek ukazující bezdrátový poslech zvuku z televizoru (A) přes reproduktor (C), který má připojení BLUETOOTH k televizoru; nebo zvuku přes reproduktor ze zařízení (B), které je připojeno k televizoru.

A: Televizor

B: Přehrávač disků Blu-ray Disc, přijímač kabelové televize, satelitní přijímač atd.

C: Reproduktor

Pro bezdrátové připojení reproduktoru k televizoru musíte provést párování reproduktoru a televizoru pomocí funkce BLUETOOTH. Na zařízeních BLUETOOTH, která se mají bezdrátově propojit, je předtím nezbytný proces párování pro vzájemnou registraci údajů.

 1. Zapněte televizor.
 2. Zapněte reproduktor.
 3. Dotkněte se a podržte tlačítko (Napájení)/PAIRING reproduktoru déle než 2 sekundy.

  Indikátor BLUETOOTH (modrý) bliká rychle a reproduktor přejde do režimu párování.

  Tip

  • Pokud indikátor BLUETOOTH nebliká, mohl být již reproduktor k zařízení BLUETOOTH připojený. Jde-li o tento případ, proveďte postup párování znovu, jakmile jste reproduktor vypnuli.

  • Zůstane-li na obrazovce televizoru zpráva, která uvádí probíhající pokus o sestavení spojení BLUETOOTH, vypněte reproduktor a pak proveďte postup párování na reproduktoru znovu.

 4. Na televizoru vyhledejte reproduktor provedením postupu párování.

  Na obrazovce televizoru se zobrazí seznam vyhledaných zařízení BLUETOOTH.

  Metoda obsluhy pro spárování zařízení BLUETOOTH s televizorem viz návod k obsluze televizoru.

 5. Ze seznamu zařízení na obrazovce televizoru vyberte název reproduktoru ([SRS-RA5000] či název, jenž jste zadali při instalaci sítě Wi-Fi) pro spárování televizoru spolu s reproduktorem.
 6. Ověřte, že na reproduktoru svítí indikátor BLUETOOTH (modrý).

Tip

 • Po spárování reproduktoru a televizoru dojde k automatickému zapnutí funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě.

 • Když je propojení BLUETOOTH odpojeno na obrazovce nastavení BLUETOOTH na televizoru, reproduktor se automaticky vypne a přejde do stavu Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě.