Spojení nelze sestavit pomocí funkce jednoho dotyku (NFC)

  • Obrazovka NFC-kompatibilního zařízení může být zamknutá. Odemkněte obrazovku předtím, než se zařízením dotknete bezdrátového reproduktoru. Podrobné pokyny viz návod k obsluze, který je součástí dodávky NFC-kompatibilního zařízení.

  • Držte NFC-kompatibilní zařízení v poloze dotyku se značkou N na reproduktoru a počkejte, až dojde k vibraci. Pokud k ní nedojde, posouvejte zařízením pomalu okolo.

  • Ověřte, že je na NFC-kompatibilním zařízení zaktivována funkce NFC. Podrobné pokyny viz návod k obsluze, který je součástí dodávky NFC-kompatibilního zařízení.

  • Je-li NFC-kompatibilní zařízení v pouzdře, vyjměte jej.

  • Citlivost příjmu signálu NFC se liší v závislosti na NFC-kompatibilním zařízení. Je-li připojení/odpojení bezdrátového reproduktoru k NFC-kompatibilnímu zařízení pomocí funkce jednoho dotyku (NFC) trvale neúspěšné, provádějte připojení/odpojení na obrazovce NFC-kompatibilního zařízení. Podrobné pokyny viz návod k obsluze, který je součástí dodávky NFC-kompatibilního zařízení.