Poslech hudby z připojeného zařízení BLUETOOTH

Podporuje-li zařízení BLUETOOTH následující profily BLUETOOTH, lze na něm poslouchat hudbu a ovládat jej pomocí reproduktoru přes připojení BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umožňuje bezdrátově využívat obsah s vysoce kvalitním zvukem.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Umožňuje nastavit hlasitost a ovládat přehrávání, pozastavení nebo skok na začátek další/aktuální skladby.

Obsluha se může lišit v závislosti na zařízení BLUETOOTH. Viz také návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Poznámka

 • Aby nedošlo k náhlému hlasitému výstupu zvuku z reproduktoru, musíte předem zajistit nastavení hlasitosti na zařízení BLUETOOTH i reproduktoru na přiměřenou úroveň.

  V závislosti na zařízení BLUETOOTH nemusí být nastavení hlasitosti reproduktoru na zařízení BLUETOOTH možné, je-li na něm zastaveno/pozastaveno přehrávání.

 • Tento reproduktor nepodporuje profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile), který umožňuje handsfree volání s mobilním telefonem BLUETOOTH.

 1. Sestavení připojení BLUETOOTH k reproduktoru ověřte na zařízení BLUETOOTH.
 2. Na zařízení BLUETOOTH začněte přehrávat hudbu.
 3. Hlasitost nastavte dotknutím se tlačítek (Hlasitost -)/(Hlasitost +) na reproduktoru či obsluhou zařízení BLUETOOTH.

  Když se dotknete tlačítek (Hlasitost -)/(Hlasitost +) na reproduktoru nebo nastavíte hlasitost na zařízení BLUETOOTH, zabliká indikátor odezvy jednou či 3krát.

  V závislosti na používaném zařízení BLUETOOTH nemusí indikátor odezvy na reproduktoru zablikat, ani když pomocí zařízení BLUETOOTH nastavíte hlasitost.

  Při přehrávání lze pomocí tlačítka (Přehrát/pozastavit) reproduktoru provádět následující operace.


  Pozastavení

  Dotknutím se tlačítka (Přehrát/pozastavit) při přehrávání jej pozastavíte. Jeho dalším dotknutím se pozastavení zrušíte.


  Skok na začátek další skladby

  Dotkněte se dvakrát rychle tlačítka (Přehrát/pozastavit) při přehrávání.


  Skok na začátek aktuální či předchozí skladby*

  Dotkněte 3krát rychle tlačítka (Přehrát/pozastavit) při přehrávání.

  * Reproduktor reaguje jinak v závislosti na používaném zařízení BLUETOOTH.

Poznámka

 • Při špatných podmínkách komunikace může zařízení BLUETOOTH, nesprávně reagovat na obsluhu na reproduktoru.

 • V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být potřeba nastavit hlasitost či upravit nastavení výstupu zvuku na připojeném zařízení.

 • V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru může v prostředí komunikace či použití docházet k šumu nebo přerušení zvuku.

 • Přes připojení BLUETOOTH nedoporučujeme sledovat videa. U obrazu a zvuku dochází k mírnému posunu.