Kontrola síly signálu sítě Wi-Fi

Sílu signálu (citlivost příjmu) ukazuje indikátor reproduktoru pomocí stavu jeho rozsvícení, když je reproduktor připojen k síti Wi-Fi a je zapnutý.

 1. Zatímco je reproduktor připojen k síti Wi-Fi (indikátor LINK (oranžový) svítí), zapněte reproduktor a pak se současně dotkněte a podržte tlačítko (Vstup) a tlačítko (Hlasitost -) déle než 4 sekundy.

  Na reproduktoru se rozsvítí indikátory ((Služba hudby), AUDIO IN, BLUETOOTH, Sound Mode (Režim zvuku)).

  Počet rozsvícených indikátorů ukazuje sílu signálu.

  Dojde-li k dotyku na jakékoli tlačítko, indikace síly signálu se zruší.

  Když nesvítí žádný indikátor, je signál nejslabší. Když svítí čtyři indikátory, je signál nejsilnější.

Příjem silnějšího signálu

Zkuste následující akce:

 • změňte orientaci/umístění.

 • vypněte ostatní bezdrátová zařízení.

Pak dotykem na jakékoli tlačítko zrušte indikaci síly signálu Wi-Fi a zopakujte postupy od kroku1.